Znaki srodki gasnicze

https://www.grupa-wolff.eu/urzadzenia-dla-przemyslu/zawory-celkowe-rozdzielcze-przepustnice-motylkowe/

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Kiedy na indywidualnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów podaje się różne środki gaśnicze.

 

Największym jest właśnie woda. Aczkolwiek nie w jakimś przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach wykorzystuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród obecnego, że można ją kierować tylko w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przydaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, iż nie można spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na kierowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę przyjmuje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Dodatkowo w obecnych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.