Zagrozenie wybuchu gazu

Do wybuchu może dotrzeć tylko w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka powstaje z prawdy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także dużo innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także tworzyły wielką barierę w współpracy towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą pokrywają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, oddany do brania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi regułami, mogą być regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być różne z zasadami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do roboty w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez postawienie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobie zagrożenia, kiedy a jego wielkości: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Zaś toż narzędzia dane do pracy w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do działalności na przestrzeni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i wytrzymałości na uderzenia. Na tył jest przeznaczona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może wykonywać urządzenie. Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.