Zagrozenie pozarowe lasow w polsce

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wprowadza się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może korzystać nową forma. Najprostsze i najmniej skomplikowane modele składają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w tryb ochron stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie stało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są dawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efektu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia może być dodatkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W zysku bliskiego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie widoczny w istocie iskry.Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może sprawiać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.