Wypadki przemyslowe

W obiektach przemysłowych, zwłaszcza tych związanych z częścią chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, jakie potrafią zatrzymać się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a ponadto środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy problem gości w braku całych stylów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy ściśle od prowadzenia tym składnikiem.

Kadry i płace

Przy zarządzaniu ryzykiem bierze się inne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Istnieją zatem strategii porównawcze z drugimi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i kwalifikuje się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie wypowiada to dokładnie, iż ważna nie brać pod uwagę zagrożeń o mniejszym poziomie konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno być sprawdzonymi zawodowcami. Nie można pomijać tego wymiaru przy tworzeniu i poprawianiu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje celu w właściwych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej kwocie i form sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w końcu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to zaledwie strona z ostatniego co powinien mieć pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na skutek reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom i ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i dbanie o jego pewną jakość powinny stanowić same z ważniejszych składników zarządzania każdego obiektu.