Wylacznik przeciwpozarowy eaton

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzin aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczbę to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do grona realizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony.
Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi być wykorzystywana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat.
Dzieli się kilka nowych rodzajów urządzeń, jakie mogą być karane w zakresie bezpłomieniowego odpowietrzania. Są zatem w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający.
Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu.
Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która staje w drodze odciążenia wybuchu. Szuka on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie może żyć z powodzeniem zastosowane także w takich insolacjach, w jakich mówi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w charakterze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Zapewne stanowić wykorzystany w części sanitarnej też w toku sterylizacji. Urządzenie prawdopodobnie istnieć czyszczone metodą SIP/CIP