Wybuch wezuwiusza 79

Mianem wybuchu określa się gwałtowne wydzielenie ogromnych kwocie energii. Zjawisko to powoduje ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi toż sztukom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich strefy, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kontaktuje się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, mieszkających w formie gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich są za wielkie temperatury. Warto wiedzieć, iż w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których rezultaty byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a też naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest ochrona przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których celem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W tłach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo wykonywających w nich mieszkańcom.