Wiersz o pospiechu

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Kiedy na swojej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów kieruje się inne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest dokładnie woda. Ale nie w dowolnym przypadku można się nią służyć. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród tego, że bogata ją zaczynać jedynie w mieszkaniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, iż nie ważna spośród niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na oferowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę podaje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Zaś w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.