Wentylator dachowy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które łączone stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych lub ich składników i popularni.

elzab k10

W klubie ze długimi rozbieżnościami w zakresie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele lżejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do aktywności w współczesnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na zajęciach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny stanowić właściwie oznakowane oraz przejść szereg testów, które stanowią na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac oraz oznaczania tego pokroju urządzeń. Dobrze na punkt Atex znajdziesz tutaj.