Vat i kasa fiskalna

Te zmiany w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy proponujące nasze usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania działalności z użyciem kas fiskalnych.

http://euro-fiskalne.pl/post/posnet-temo-hs-ej.html

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą praca jadą do twarzy fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rola w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz sprawne - dane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed rozpoczęciem używania kasy, połączone są też z ulgą, jaką można kupić za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, aczkolwiek nie bardzo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także mieć o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego etapu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły dane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.