Uziemienie w lazienkach

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie ryzyk związanych z wybuchem palnych treści na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej lub powiązanych z nagromadzaniem się ładunków elektrostatycznych. Używa się go w toku transportu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

http://centrumnatura.com.pl/erppolkas/nowe-wdrozenia-programu-enova365-warszawa/

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zrobione jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dostarczanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą wyniknąć w okresie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstania naładowań elektrostatycznych prowadzi także mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych wykonywane są w wyniku kontaktu i rozdzielenia. Ich przewagę jest uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które kontaktują się ze sobą i właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W produkcie nagłego, bezpośredniego związku z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może osiągnąć do stworzenia krótkiego impulsu prądowego, który będzie znany w strony iskry. Z zmianie niemonitorowane iskry mogą skutkować powstanie zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza, oraz w rezultacie do eksplozji. Środkiem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest wykorzystanie uziemienia, jakie będzie ważne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Znacznie większe zaufanie zapewniają nowoczesne systemy nadzorowania uziemienia.