Transport rowerow samolotem

Zapłodnienie pozaustrojowe to forma wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka innych sposobów, które wykonują się na stanie komórkowym. Stawia się je w terminie, gdy nowe metody leczenia nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Stanowi ostatnie wyraz łaciński. Badania dzieli się na dwa typy. In vivo to poczucia, które dokonują się w warunkach laboratoryjnych, w organizmu żywego. In vitro to sprawdzenia poza organizmem żywym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro polega na wprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W niniejszym projektu zaleca się jej hormony, które sterują procesem owulacji, a potem pobiera komórki jajowe i dobiera je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Wszystek ten proces odbywa się w warunkach laboratoryjnych. W okresie, gdy zapłodniona komórka zakłada się dzielić, zarodek dostarczany jest do organizmu kobiety, by mogło wejść do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która szybko dalej zachodzi w sposób prosty. W drodze IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na specjalnej szalce, na jakiej ustalają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Układają się one ze sobą w czasu 24 godzin dając kilka zarodków. W ostatnim końca tworzy się im warunki odpowiednie do tych jakie są w ludzkiego organizmu. Technologia obecna jest bardzo piękna i inwazyjna. Jakie są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technologia ta określona stanowiła dla dziewczyn z złymi jajowodami. Właśnie tych zaleceń jest więcej i tworzą również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle kładzie się z czterech etapów. Istnieją ostatnie stymulacja hormonalna jajników (w sensu produkcji ogromniejszej wartości komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja startu w gronie matki.