Tlumacz wiki

Może najbardziej powszechnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza istnieje wówczas, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co czyni przekład procesem przyjemnym i mało automatycznym. Niestety, realia ukazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w szans, jak jeszcze często zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz sposobów użycia obu języków. Wielu początkujących w prywatnych fachu tłumaczy wychodzi z mylnego założenia, że ich praca zaliczana jest do kategorii nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że żyją bezpośrednie kontakty pomiędzy określonymi charakterami i zwrotami w przeciwnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest twierdzenie, iż są pewne formy tłumaczenia, które można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza nic nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do budowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów ciągle jest modernizowania i implementowane są nowatorskie rozwiązania, to szkolenie maszynowe wciąż nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej wprowadzane jest specjalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O ekspertów w szerokich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż tłumaczenie to miejsce skomplikowane, które musi od autora przekładu dużej wiedzy, dużego zainteresowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które również komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które znajduje tłumacz angielskiego poleca się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i ostatniego w charakterach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy pochodzące z nowych języków brzmią prawie jednakowo, natomiast ich oznaczania przejawiają się diametralnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale zarówno pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.