Szkolenie pracownika finansowane przez pracodawce

Rozpowszechniona wśród pracodawców idea szkolenia pracowników stanowi jedną z najważniejszych długofalowych inwestycji firmy. Efekty korzystania ze szkolenia pracowników bogata w popularny sposób zmierzyć obserwując wydajność przedsiębiorstwa przed a po treningu odbytym przez ludziach. Właściciele firm zaniedbują rozwój osobisty dobrych ludzi częstokroć doprowadzają do ich dobrowolnego zwolnienia, ponieważ zapobiegają im rozwój inny czy stały. Wiedza pracowników jest niewątpliwy nacisk na skuteczne funkcjonowanie zakładu pracy, ponieważ poprawia wydolność biznesu oraz zmierza do zmianie i dodawania skuteczności interesu. Kryterium przesądzającym o utrzymaniu przewagi konkurencyjnej stanowi zasób intelektualny firmy, który posiada również jej podstawowe źródło kapitału. Wszechobecne na zbycie pracy zmiany powinny motywować przedsiębiorstwo do permanentnego poszerzania sztuki oraz sprawdzenia i pogłębiania wiedzy osób, jakie stały w nim ludzie. Wymienione uwarunkowania powodują, że pracodawca musi podwyższać wymagania stawiane pracownikom, czyli oczekiwać kompleksowego wykształcenia i gotowości do samorozwoju, w tym jeszcze rozwijania umiejętności w pracy zespołowej, tolerancji, umiejętności kooperacji i społecznego przezwyciężania trudności.
Szkolenia pracowników pod względem merytorycznym daje się na szkolenia zawodowe, szkolenia z wiedz miękkich, szkolenia BHP i szkolenia językowe. Szkolenia z umiejętności miękkich wybierane są również mianem szkoleń interpersonalnych, mają a za zadanie wpoić pracownikom przydatne umiejętności radzenia sobie w jasnych sytuacjach biznesowych. Szkolenia z obszaru kompetencji miękkich uzupełniają spektrum zachowań i kompetencji psychologicznych w rozmaitych obszarach. W ramach szkoleń interpersonalnych cechuje się między innymi szkolenia pracowników dotyczące umiejętności komunikacji, negocjacji, handlu, asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem albo te szkolenia dla menedżerów skierowane do kadry kierowniczej.