Strefa zagrozenia

Jeżeli w poszczególnym miejscu otrzymują się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a także efektywny zapłon, można wspominać o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to system, jaki stanowi wykorzystywany do stłumienia wybuchu.

Jego zadanie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go spróbowana i funkcjonalna metoda, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego zaletami jest jednocześnie to, że przyznaje się do za oraz na zewnątrz, jest ludowy w manipulacji i transporcie, Posiada także naturalną oraz dużą możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Stanowi owo szczególnie kompletna i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane głównie do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których żyją pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejś gałęzi przemysłu. Są też doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle małym czasie. Stanowią one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, łączy się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one spełnione wodą, która rozwija się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy powołuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda podejmuje się gotować, a obiekt natychmiast przeprowadza się parą. Butle te są wykonane zgodnie z poradą ATEX.