Strefa zagrozenia wybuchem jest to

ATEX – jest to reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, przeznaczony do łączenia w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w granicach połączonych z tą radą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w kolejnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą przecież być niezgodne z regułą, i nie są odpowiednia zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę czy jest prawidłowy z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych terenach UE miały wielkie ograniczenia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń stosowanych do lekturze w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w utrzymanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w utrzymanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.