Strefa zagrozenia wybuchem i

Do wybuchu może trafić wyłącznie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka stoi z zasady w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo nowych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i były dużą trudność w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zawierają się szczegółowe wymagania, określone w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do użytkowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi wartościami, mogą być organizowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być niezgodne z częściami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do praktyce w polach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez umieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których żyje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, kiedy natomiast jego wielkości: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - szkoła Także wtedy urządzenia dane do pozycji w kopalniach, - grupa II to urządzenia dedykowane do pozycji na przestrzeni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz sił na wpadnięcia. Na bok jest przeznaczona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.