Stopien zagrozenia wybuchem metanu

Urządzenia dane do prac w strefie zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek produkt, przeznaczony do stosowania w powierzchniach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm skojarzonych z ostatnią regułą, która stosuje szczegółowe wymagania jeżeli należy o dane produkty. I warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić tematem regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą zawsze być sprzeczne z dyrektywą, oraz nie mogą podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgody z obowiązującym udziałem wybranej osoby notyfikowanej. Na wstępie XX wieku, gdy w kopalniach węgla nie przywiązywano wielkiego znaczenia do użytkowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło wtedy do wielu pożarów oraz eksplozji, których uwagą były oleje palne i wyłączający się metan. Jako, że popyt jest matką wynalazków, więc po wielu przypadkach zastosowano nowe typy olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model historyczny stanowi jedynym spośród wielu potwierdzeń, że zaczynanie się do dużych wartości, związanych z artykułami w powierzchni zagrożenia wybuchem jest pierwszym obowiązkiem każdego pracodawcy oraz człowieka. Brak tego celu powoduje zarówno obrazy w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak proponuje jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian będącym na planie likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Przyjmowanie się do powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest główną zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to jednak ważnymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego zakończenia pracy, niewykorzystywanie się do norm etc. Przyjmowanie się do dyspozycji ATEX i zasad z nią związanych jest kluczowym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego oraz usług połączonych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w ostatnim dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie jedynie stosuj się do użycia materiałów z dobrymi normami, ale przemyśl następstwa swoich wad!