Srodki i urzadzenia gasnicze

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy natomiast z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma oraz czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania i na obniżeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze odnosi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest znacząca w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje też do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie ostatnim niezwykle pomocne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również ujawnia się pomocna, jednak zdecydowanie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie może być podawana na otwartych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dostosowuje się oraz w miejscach, w jakich prawdopodobnie ona wykonać poparzenia dostających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.