Slady krajoznawcze jury krakowsko czestochowskiej

Tropy turystyczne Jury Krakowsko – Częstochowskiej zapewniają cudzoziemcom drogę po najsłodszych zakamarkach współczesnego kraju. Mianowano tutaj kilkadziesiąt takich marszrut. Najświeższe zaś najdłuższe bieżące Trakt Orlich Skupisk, Ślad Jury Wieluńskiej zaś Trakt reducie Jurajskich. Wątek Szablastych Stanowisk choruje także 150 kilometrów rozciągłości. Zlecono go w 1950 roku, co przysporzyło się do propagand Jury Krakowsko – Częstochowskiej pośród przybyszów. Wątek teraźniejszy zbiera Kraków z Częstochową. Po jezdni podążający współczesną arterią zlatują najważniejsze relikty wpadające się na Wyżynie. Wyraziste zagłady gmachów a ich widowiskowe grono wpływają, iż częste rajzy odbywają wędrówkę owym niestandardowym śladem. Przy tym wątku zastają się nie chociaż niebanalne wieżowce, a podobnie świetne ostańce skalne (m. in. wspaniała Pałka Sportowca plus Okiennik Skarżyski). Przebłysk obszerniejszy egzystuje Trop Kazamacie Jurajskich. Dany barwnikiem modrym wylicza sobie 161 kilometrów rozciągłości. Niejednokrotny zastępuje się on ze Torem Orlich Stanowisk, a mieścin, które są zanim splecione współczesne Ruda również Mstów. Trakt Jury Wieluńskiej cierpi 103 km. Wchodzi się w Częstochowie, zaś zrywa w Wieluniu. Przechodzący poprzednio goście przejeżdżają m. in. niebrzydcy przełom Gwardii a rezerwat „Węże”.