Rozwoj pracownika biurowego

Mianem szkoleń wyraża się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić umiejętności i sylwetki zawodowe potrzebne do robienia określonej instytucji. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o relatywnie niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie korzysta w nich udział około trzydziestu osób. Istnieje wtedy ilość uczestników przywodząca automatycznie na rzecz liczebność klasy szkolnej, a owo skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to jednak również forma edukacji, natomiast nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób odpowiedzialnych. Dzieli się kilka rodzajów szkoleń, w współzależności od wartości kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie wszystkich zainteresowanych, zaś start w nich istnieje dodatkowy, chociaż przedsiębiorcy też mogą zarządzać swoich gości na ostatniego gatunku szkolenia kadr, pokrywając przy tym branżę kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi aktualnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej zachęca do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników tudzież udostępnia internetową bazę danych zawierającą wiedze na fakt dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z danej firmy), zainteresowani są prowadzeni na ćwiczenia tego rodzaju przez ich właściciela, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – przenoszą się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego sklepu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich zwracanie zostaje zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim stanowi dom pracy. Istnieje tzw. rejestr firmy szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na bazie odrębnych przepisów), które powodują szkolenia dla pań poszukujących rzeczy oraz bezrobotnych tworzone ze materiałów masowych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do zarządzanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.