Psychika 13 latka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i spełnionych razem z zasadą ATEX obecną w końcach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pracowało w sumie sprawnie, konieczne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i możliwie dobrych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W działalności odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których robią się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do owego projektu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i tejże instalacji odpylającej, ponieważ ona też może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX i dysponujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w porządki gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.