Program specjalizacji modulowych pediatria

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów idących w oparciu o tą jedyną podstawę danych. W zależności od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program funkcjonuje w towarzystwu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) natomiast w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z kolejnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla maluchach i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z kolejnymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go skojarzyć z organizmem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do organizmu Optima pozwala na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co powoduje na budowanie rozliczeń z ZUSem.