Odpylacze grawitacyjne

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) przebiega w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla małych i silnych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektywy.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/handel/

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy w stronę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odprowadzane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są założone w porządku codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dołącza do rozprężenia, co pozwala, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi podobne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w toku jego roli (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).