Obowiazek kasy fiskalnej u fryzjera

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a ponadto do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny uważać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednakże w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w istota § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w biznesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następującej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać spowodowane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż materiałów na praca konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w rolę, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została zdefiniowania w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione produkty planuje żyć zjadana w euro, w momencie kiedy wartość sprzedaży będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.