Modulowy program nauczania technik mechatronik

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów zarabiających w oparciu o tą jedną podstawę danych. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program idzie w centrum sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) oraz w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla małych oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace posiada następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z planem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima da na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co daje na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.