Mikroskop fl 150 70

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop jest do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Danie obecne jest szeroko wykorzystywane w medycynie, nauce, a ponadto przemyśle także w moc nowych częściach. Na powierzchni dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Ważnym spośród nich było danie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły ogromnej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do wzięcia było maksymalnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przydałby się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia prac na wysoką gamę. Jako ważny człowiek pod mikroskopem obserwował inne sposoby komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie nowych prac na temat świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Wynaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej dolegliwości. Mikroskop spowodował powstanie nowych rzeczy nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano także po raz pierwszy chromosomy i pokazano, iż są one nośnikami genów. Z obecnego momentu zaczęła rozwijać się inna dziedzina wiedzy: genetyka. Poznanie i analiza genów pozwala w dzisiejszym świecie grę z chorobami genetycznymi. Nie zapominajmy więcej o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa broniła się identyfikacja przestępców, a ponadto określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu spisuje się nowe stopy metali, jakie są materiałem wykorzystywanym w wielu gałęziach ziemi i umiejętności. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W współczesnym różnym rodzaju urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze grup komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był wzrost w nauce nauki, przemysłu i medycyny.