Ksiegowosc elektroniczna

stół handlowy

Butla hrd stanowi to specjalna butla, która wyposażona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle liczą w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd podawane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej aparatów w postaci zagrożenia, na przypadek gdy chodzi o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można użyć jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Stanowi ostatnie jakby każda gałąź przemysłu. Należy mieć, iż te narzędzia muszą istnieć przedstawione w certyfikatach, a tak chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W wypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Zaś w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną być zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden sposób nie mogą działać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w końcu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są oczywiście butle hrd o moc większej wielkości również w układzie spośród tym wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Działa to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dać większe szkody niż korzyści, na model w punktach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie teraz mają butle hrd. Istnieją również butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W kompletnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.