Kolposkopia a stan zapalny

W wielu zakładach produkcyjnych i magazynach że być zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jeśli w środku znajdują się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie stanowią potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w miejscach jest zbyt wielka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami oraz zagrożenie wybuchem pojawia się, jak w miejscu dojdzie do powstania iskry.

Specjalne fabryki i domy przemysłowe przeważnie są dobrze chronione przed wybuchami, jednak czasami brakuje pomyślunku w pomieszczeniach takich, kiedy na przykład stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na obszarze zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, a jeszcze na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków a w polach, gdzie dostają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje również w stoczniach, o czym nie każdy spośród nas wie.

Wyżej wymienione miejsca otoczone są ustawą, która mówi rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele także osoby zarządzające takimi miejscami muszą okazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE i wiele nowych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest realizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy obecne są naturalnie implementowane do własnego dobra od czasu, kiedy przylegamy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a i pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich potrafi zdobyć do wybuchu.