Klasa pozarowa e

Wiedza z zakresu gaszenia pożaru jest priorytetowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jedyny z najbardziej poważnych żywiołów, trudnych do opanowania, szybko rozprzestrzeniający się i usuwający wszystko co napotka na własnej możliwości. Każde pomieszczenie, w jakim odbywają ludzie, powinno być idealnie urządzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą były skuteczną broń w niezgodzie z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi przyrządami, które wnoszą do opanowywania ognia i zabezpieczania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwag tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy te instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar również dużo weźmie na miar. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle skuteczne przejawia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technika gaszenia parą, która wykazuje naprawdę dużą skuteczność, jednak stanowi pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej brania na swobodnej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą zaprezentuje się za toż niezwykle pomocne w miejscach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na zajęciu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im szersza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym bardziej owocna w rywalizacji z płomieniami pokaże się para.