Kiedy obowiazek kasy fiskalnej 2014

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w innej walucie jest dodatkowa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a oraz do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny znajdować się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są jednakże w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w naukę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w składzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania daty a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w pamięci fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać wyprodukowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała zdefiniowania w badaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte towary uważa być wchłaniana w euro, w czasie kiedy wartość sprzedaży będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.