Kasy fiskalne lancut

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język swój a chociaż wybrani spośród nich znają drugi język na tyle dobrze, aby móc zwlekać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może mieć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla nowych uczestników wydarzenia. Istnieje to droga określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy tekst na język czytelny dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod terminem retour, a więc tłumaczenia z języka ojczystego na następny język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada zaledwie sam lub dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na domowy styl aktywny, który służy wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z pozostałych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej ilości kombinacji językowych oraz pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z własnego tłumaczenia i znacząca różnica w toku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, iż potrafi wówczas stanowić bardzo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś określa bądź pokazuje. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga połówka publiczności czyni dokładnie to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na nasz styl.