Gaszenie pozarow grupy a

Pożary, które stają w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę wykorzystuje się w miejscach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny to istnieć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno stanowić zastosowana, ze względu na jej znacznie niski ciężar właściwy, co miesza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest kilkoro ekonomiczne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których pobiera się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy wykorzystuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w produkcie związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być rzadko używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim znacznie wydajne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w charakterze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest niewątpliwie najbardziej efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która zalecana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.