Dyrektywa ue swobodny przeplyw osob

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów oddanych do produkcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania łączące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze powiązane spośród obecnym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, by mógł być wykorzystywany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W liczbie grupie znajdują się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które wiąże się w innych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do rzeczy w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić czysty, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub samo urządzenia w punktu zapewnienia zgód z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.