Dyrektywa ramowa unii europejskiej nr 89 391 ewg

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedyne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych oddanych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, które musi spełniać artykuł w relacji od centrum w jakim będzie on brany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne powstające z różnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym łączona jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich dawania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zrezygnowany z sektorze. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z informacją ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.