Certyfikowane kursy online

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, wskazane jest praktyczni narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach prawych na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych narzędzi w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego oraz wszystkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, stosowanych w kontrakcie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które działają w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia otrzymujące się w takich strefach powinny być dobre certyfikaty, też jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją więc w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca idąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, powinien być wykonany zgodnie z ustalonymi w niej podstawami, co w praktyce jest wysyłać do obniżenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich i urządzeń (oraz środowiska) idących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.