Centrum rozwoju kadry zarzadzajacej

Zintegrowany system sprzedaży detalicznej został założony, biorąc na sprawy kadry zarządzające dużymi sieciami sprzedaży. Prawe i efektywne zarządzanie sieciami sprzedaży to znaczne wyzwanie. Mienie spośród takiego sposobu umożliwia kadrze menedżerskiej dojazd do poszczególnych analiz i informacji zarządczych.

Zwykłym pracownikom program dostarczać jest przyjazne narzędzie, zezwalające na wydajną rzecz na całych stanowiskach. Przez system sprzedaży jesteśmy zdolność całościowo wdrożyć najnowocześniejsze rozwiązania na wszystkie stany w biurze. Mając z organizmu jesteśmy nadzieja w forma różnorodny usprawnić zarządzanie organizacji, zaczynając z sprzedaży detalicznej, poprzez dystrybucję, logistykę i rachunkowość, wychodząc na żądaniu. Poprzez szereg nieograniczonych możliwości program sprawdza się w wszelkiego rodzaju sieciach sprzedaży, łączących się z kilkunastu, po kilkuset sklepów. Doskonale zbiera się także w małych sieciach sprzedaży. Nieograniczone pole działania systemu sprzedaży detalicznej powoduje możliwość obsługi wszystkich obszarów działalności sieci sprzedaży.

W jego skład wchodzą będące elementy:

duży i wielobranżowy system sprzedaży detalicznej, moduł Manager, którego zagadnieniem jest zarządzanie, projekt centralnego zarządzania magazynami i dystrybucją, gwarantuje on zarówno za jak najdłuższe wykorzystanie warunków prowadzenia kampanii gospodarczej.

Program ma i specjalistyczny, zintegrowany system finansowo-księgowy i personalno-płacowy, który za działanie ma dać kompleksową obsługę wszystkich procesów zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.

System sprzedaży detalicznej jest także wiele udogodnień dla użytkowników. Umożliwia wiele funkcji, które pomogą zrobienie zakupu. Wymienić można szereg zalet m.in. multimedialne stanowiska samoobsługowe dla klientów, które poprzez zeskanowanie kodów kreskowych umożliwiają dokonanie szybkiej płatności za produkty.